NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Nevezés a bajnokságra

A bajnokságra nevezhet minden olyan játékos, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  • 18 és 58 év közötti életkor, büntetlen előélet
  • Kitöltött és leadott nevezési lap
  • Az előírt egészségi alkalmasság.

A nevezéssel a versenyző kijelenti, hogy

  • Valamennyi nevezési feltételnek megfelel, valamint megadott adatai valósak és naprakészek,
  • A versenyre vonatkozó valamennyi szabályt megismerte, azokat betartja és betartatja,
  • Elfogadja, hogy a bajnokságot a Szövetség teljes mértékben saját belátása szerint szervezi,
  • A versenyen saját felelősségére vesz részt.

A nevezés érvényességének, a bajnokságban részvételnek feltétele

  • A kitöltött és leadott nevezési lap Szövetség általi jóváhagyása
  • A Szövetség által kiállított Water Skyball versenyzői engedély*
  • A nevezési díj befizetése

Az engedélyt a Szövetség a Water Skyball szellemiségének bárminemű megsértése esetén visszavonhatja.

Nyilatkozat a versenyfeltételek elfogadásáról

A nevezéssel a versenyző kijelenti: versenyre vonatkozó szabályokat és a Versenykiírást, a lebonyolítási szabályokat megismerte, azoknak aláveti magát, azokat maradéktalanul betartja és a csapattársával is betartatja. A versenyre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyez. A versenyszezon teljes ideje alatt doppinglistán szereplő teljesítményfokozó szert, készítményt nem használ, módszereket nem alkalmaz. Sportemberhez méltó magatartással vesz részt a versenyen, saját és sporttársaim testi épségét óvja. Tudomásul veszi, hogy kizárásra kerül, ha nem tartom be a játékvezető döntéseit, vagy ha egyébként nem sportszerűen (nem a fair play szellemében, a Water Skyball szellemiségének megfelelően) versenyez. Betartja a verseny helyszínének Házirendjét, Öltözői rendjét, a Medencehasználati rendet; a helyszín tisztaságára és épségére vigyáz. A rendezők útmutatásait a verseny és az azt befogadó rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében betartja és betartatja. Tudomásul veszi, hogy a Szövetség a lebonyolítást a nevezett csapatok számának tükrében, saját belátása szerint határozza meg.

Nyilatkozat egészségi állapotról

A nevezéssel a versenyző kijelenti: fizikailag és egészségügyileg sportolásra és versenyzésre alkalmas állapotban van, a versenyzéshez szükséges sportegészségügyi vizsgálatokról gondoskodott. Elfogadja, hogy a verseny szervezője a vizsgálatok meglétét, naprakészségét külön nem ellenőrzi; gondoskodik annak folyamatos fenntartásáról. Kijelenti: a részvételt befolyásoló, eszméletvesztéssel, rosszulléttel járó betegségről, bármilyen pszichés problémáról nincs tudomása. A versenyen nem vesz részt alkohol, vagy bódultságot, egyensúlyzavart előidéző szerek (gyógyszerek) hatása alatt. Az állapotáról, illetve az abban történt kedvezőtlen változásokról – ideértve a legapróbb sérülést vagy egészségügyi problémát – a verseny orvosát kérés nélkül tájékoztatja.

Hozzájárulás adatok kezeléséhez

A nevezéssel a versenyző kijelenti: megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A regisztrációs adatlap kitöltése egyben önkéntes adatközlés is. Hozzájárulok, hogy a Water Skyball Egyesület, illetve Szövetség az adatait a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
A versenyről hang- és képfelvétel készülhet, a szervező ezeket a felvételeket a sportág és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón felhasználhatja. Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. Elfogadom, hogy semmilyen követeléssel nem élhetek a felvétel készítőjével, a verseny szervezőjével szemben.

Nevezési feltételek

A nevezéssel a versenyző kijelenti: büntetlen előéletű, és nincs ellene folyamatban büntetőeljárás. Tudomásul veszi, hogy amennyiben büntetőeljárás indul ellene, az a nevezés automatikus törlését, a versenyből való automatikus kizárását eredményezi. Ilyen eljárás indulásáról köteles haladéktalanul értesíteni a verseny szervezőjét. Bármilyen jogsértés esetén a verseny szervezője vagy a helyszín biztosítója megfelelő eljárásokat kezdeményezhet.

Tudomásul veszi, hogy a rendezvénynek nem része az étkeztetés; gondoskodik saját étkezéséről.

Tudomásul veszi, hogy a versenyt a Water Skyball Egyesület belátása és a helyszín elérhetősége függvényében önállóan, teljes mértékben saját belátása és döntései szerint szervezi. A verseny és a rendezvény lebonyolítása, a helyszín használata tekintetében a változtatás joga fenntartva. Ennek keretében indokolt esetben sor kerülhet akár valamely csapat, nevezés törlésére is. Az ilyen döntéseket mértékben elfogadja és betartja.

Tudomásul veszi, hogy a versenynek a Fontanus Központ biztosítja a helyszínt. A versenyszabályok, a Házirend, a Water Skyball szellemiségének megsértése vagy bármely egyéb irányadó szabály megsértése esetén a Fontanus Központ jogosult versenyből való kizárásra, illetve a helyszínről való kitiltásra. Elfogadja, hogy ha a Házirend megsértése vagy egyéb ok miatt a helyszínről esetlegesen kitiltásra kerül, az a nevezése automatikus megszűnését eredményezi.

A versenyzés, a rendezvényen való részvétel során a Water Skyball mint sport, valamint a Water Skyball Egyesület és a Fontanus Központ jóhírnevét megőrzi.

A fenti szabályokat a verseny teljes időszaka – ideértve az edzésidőket és a nevezéstől kezdődően a verseny zárásáig terjedő teljes időt – tekintetében kötelezőnek fogadja el, azokat betartja.

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!