A Balance² a Fontanus Módszertani Kutató- és Oktatási Központ több évig tartó kutatásai nyomán formálódott mozgásterápiás edzésmódszer, amelynek lényege a mozgás fejlesztése a koordinációs képességek fejlesztésén keresztül. Összetett felépítésű mozgásrendszer, ami mégis egyszerűen, könnyen kivitelezhető, élvezetes edzés mindenki számára. 

Miért fontosak a koordinációs képességek számunkra?

Az agyunk fejlődése születésünktől (sőt, már magzati korunkban is) úgy zajlik, hogy ahogy fejlődnek az érzékszerveink, az érzékelésünk, úgy fejlődik a mozgásunk is – minél jobban érzékeljük magunk körül a valóságot, annál inkább törekszünk felé a mozgással is. Ha babakorban a fejünk mögül hallunk hangokat, az arra fog késztetni, hogy megforduljunk, és ha már élesen látjuk a színes játékot a szoba végében, az megadja az indíttatást, hogy oda jussunk valahogy – és ez így megy tovább.

A mozgásos képességeink közül a koordinációs képességeink azok, amik kirajzolják a mozgásunk egyedi jellegzetességeit: milyen a járásunk ritmusa, koordinált összhangban működik-e egymással a felső és alsó testünk mozgása, milyen a térérzékelésünk, és így tovább. Ezek a képességeink folyamatosan fejlődnek, de nagyjából 6-7 éves korig a jó részük kirajzolódik, megmutatkozik. Azáltal, hogy ezek kialakulnak, az agyunkat is formálják, fejlesztik.

A fejlődésneurológiai kutatások bebizonyították, hogy az egyes mozgásos képességeinkre tudnak ráépülni a mentális képességeink is, úgy mint pl.:  

  • a ritmusérzékre és ritmusképességre épülnek rá a matematikai képességek  és a nyelvi képességek, 
  • a tér-test érzékelésre az összefüggések felfogása, 
  • a mozgásminta másolás képességére az összehasonlítás, differenciálás.

A Balance² mozgásforma gyakorlása a koordinációs képességeket fejleszti, ezáltal pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a mentális képességek is fejlődjenek.


Ugyanebből a bölcsőből nőtte ki magát a Water Skyball is, ami a Balance² -tól eltérően egy párossportág, mégis hasonlóképpen működik, a koordinációs képességek fejlesztésén keresztüli fejleszti a mentális képességeket.

Mindkét módszer közös ismérve a testtudatosság kialakítása, a testünkre való figyelés, a test ingereinek és jelzéseinek felfogása és azok mérlegelése.

A csapatsportok nagy része a 19-20. században alakult ki, amikor még kisebb hangsúlyt fektetett a tudomány a képességfejlesztés szükségességére és a testtudatra nevelésre. A Water Skyball ezeket már tartalmazza és a Balance²-hoz hasonlóan a játék keretei, szabályai támogatják a koordinációs képességfejlesztést és ezáltal a mentális képességek fejlődését is.

Néhány példa:

  • No-contact szabály: a játékosok nem érhetnek egymáshoz, ezáltal fejlődik a térérzékelés, a tér-testérzékelés, és mivel közvetlenül nem lehet elvenni a másik játékostól a labdát, fejlődik a taktikai és stratégiai gondolkodás.
  • Mivel labdajátékról van szó, fejlődik a ritmusérzék, ritmusképesség, a tér-test-tárgy érzékelés, ügyesség, ütemérzék. 
  • Nem ott van a labdaszerzés, ahol a labda van – fejlődik a helyzetfelismerő- és megoldó képesség és a térbeli tájékozódó képesség.

Míg a Balance²-nál a mozgás keretét az 1×1 m²-es tatami adja, addig a WSB-nél a  8×10 m-es pálya. A Water Skyball több lehetőséget biztosít a Balance²-hoz képest: nagyobb mozgástér, a játékosságot előhozza a labda, a versenyhelyzet, és az, hogy minden játékosnak még 3 másik ember mozgására is figyelnie kell, és így tovább.

A sok különbség ellenére, mivel a két sport alapja közös, ez teszi lehetővé hogy a Balance² kiváló felkészülési mód a WSB-re, a vízben való mozgásfejlesztésnek megfelelő szárazföldi párja. A WSB bajnokságban már ezidáig 5 alkalommal is győztes Myrmidons Water Skyball Unit a Balance² módszertanával készült idén is a versenyidényre – meglátjuk, milyen eredményt hoz ez számukra idén.

Hajrá WSB!